Tin Mới

Ông vua nước Việt nào gắn liền với giai thoại 'Nịnh Tây'?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Không chỉ nổi tiếng ăn chơi đương thời, ông vua này còn được nhiều người biết đến với giai thoại nổi tiếng “nịnh Tây”.
Ông vua nào nổi tiếng với giai thoại "Nịnh Tây"?

1. Ông vua nào nổi tiếng với giai thoại "Nịnh Tây"?

 • A. Đồng Khánh

 • B. Bảo Đại

 • C. Khải Định

 • D. Dục Đức

Ông là vua của triều đại phong kiến nào?

2. Ông là vua của triều đại phong kiến nào?

 • A. Trần

 • B. Hậu Lê

 • C. Trịnh

 • D. Nguyễn

Khải Định là con của vua nào?

3. Khải Định là con của vua nào?

 • A. Dục Đức

 • B. Đồng Khánh

 • C. Hiệp Hòa

 • D. Thành Thái

Ngoài giai thoại "Nịnh Tây", vị vua này còn bị bố vợ gọi là...?

4. Ngoài giai thoại "Nịnh Tây", vị vua này còn bị bố vợ gọi là...?

 • A. Đồ bất lực vô hậu

 • B. Vô tiền khoáng hậu

 • C. Mũ ni che tai

 • D. "Thầy tăng"

Khải Định từng tổ chức lễ gì làm ngân sách kiệt quệ?

5. Khải Định từng tổ chức lễ gì làm ngân sách kiệt quệ?

 • A. Sinh nhật con trai

 • B. Sinh nhật mình

 • C. Mừng thọ mẹ

 • D. Mừng thọ vợ

Sau khi qua đời, Khải Định được an táng tại lăng nào?

6. Sau khi qua đời, Khải Định được an táng tại lăng nào?

 • A. Ứng Lăng

 • B. Khiêm Lăng

 • C. Hiếu Lăng

 • D. An Lăng

Ai chỉ huy xây dựng lăng Khải Định?

7. Ai chỉ huy xây dựng lăng Khải Định?

 • A. Tôn Thất Hân

 • B. Nguyễn Văn Duyệt

 • C. Lê Văn Bá

 • D. Hồ Đắc Trung

Trần của lăng Khải Định có bức tranh nổi tiếng được đặt tên gì?

8. Trần của lăng Khải Định có bức tranh nổi tiếng được đặt tên gì?

 • A. Long ly quy phượng

 • B. Mã đáo thành công

 • C. Chim sẻ đậu cành trúc

 • D. Cửu long ẩn vân

Nghệ nhân nào dùng chân vẽ bức tranh này?

9. Nghệ nhân nào dùng chân vẽ bức tranh này?

 • A. Phan Văn Tánh

 • B. Nguyễn Văn Khả

 • C. Lê Bửu Trạch

 • D. Cửu Sừng

Vua Khải Định có tất cả bao nhiêu người vợ?

10. Vua Khải Định có tất cả bao nhiêu người vợ?

 • A. 9

 • B. 12

 • C. 15

 • D. 18

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo