Tin Mới

Phi công Việt nào bắn rơi nhiều máy bay địch nhất?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Ông là một phi công Việt Nam nổi tiếng với thành tích kỷ lục bắn hạ nhiều máy bay của địch nhất. Ông là ai?
Phi công nào bắn rơi nhiều máy bay địch nhất?

1. Phi công nào bắn rơi nhiều máy bay địch nhất?

 • A. Nguyễn Văn Bảy

 • B. Nguyễn Văn Cốc

 • C. Nguyễn Hồng Nghị

Ông đã mấy lần trực tiếp bắn rơi máy bay địch?

2. Ông đã mấy lần trực tiếp bắn rơi máy bay địch?

 • A. 9 lần

 • B. 10 lần

 • C. 11 lần

Trong cuộc kháng chiến nào...?

3. Trong cuộc kháng chiến nào...?

 • A. Kháng chiến chống Thực dân Pháp

 • B. Kháng chiến chống Đế quốc Mỹ

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ngoài ra, ông còn yểm trợ đồng đội bắn rơi bao nhiêu máy bay khác của địch?

4. Ngoài ra, ông còn yểm trợ đồng đội bắn rơi bao nhiêu máy bay khác của địch?

 • A. 5 máy bay

 • B. 7 máy bay

 • C. 9 máy bay

Ông là người thứ mấy trên thế giới dùng MiG 21 bắn rơi 9 chiếc máy bay Mỹ?

5. Ông là người thứ mấy trên thế giới dùng MiG 21 bắn rơi 9 chiếc máy bay Mỹ?

 • A. Ông là người duy nhất

 • B. Ông là người thứ hai

 • C. Ông là người thứ ba

Trung tướng Nguyễn Văn Cốc là người ở đâu?

6. Trung tướng Nguyễn Văn Cốc là người ở đâu?

 • A. Bắc Giang

 • B. Hưng Yên

 • C. Nam Định

Ông trúng tuyển phi công năm nào?

7. Ông trúng tuyển phi công năm nào?

 • A. 1957

 • B. 1959

 • C. 1961

Sau khi rút ra khỏi đơn vị chiến đấu, ông công tác trong...?

8. Sau khi rút ra khỏi đơn vị chiến đấu, ông công tác trong...?

 • A. Binh chủng Không quân

 • B. Quân chủng Không quân

 • C. Bộ Quốc Phòng

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo