Tin Mới

Quảng trường Ba Đình lịch sử do ai đặt tên?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt tên cho Quảng trường Ba Đình lịch sử, nhưng thực tế, tác giả cái tên ấy lại là một người khác.
Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, do ai đặt tên?

1. Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, do ai đặt tên?

 • A. Đinh Công Tráng

 • B. Trần Văn Lai

 • C. Phạm Khắc Hòe

Quảng trường Ba Đình được đặt tên theo chủ trương của ai?

2. Quảng trường Ba Đình được đặt tên theo chủ trương của ai?

 • A. Trần Trọng Kim

 • B. Vũ Ngọc Anh

 • C. Hoàng Xuân Hãn

Quảng trường Ba Đình gắn liền với sự kiện lịch sử nào sau đây?

3. Quảng trường Ba Đình gắn liền với sự kiện lịch sử nào sau đây?

 • A. Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 • B. Người dân Hà Nội tham gia cuộc mít tinh và cuộc duyệt binh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam mừng Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trở về Thủ đô

 • C. Cả 2 đáp án trên

Quảng trường Ba Đình còn có tên gọi khác là gì?

4. Quảng trường Ba Đình còn có tên gọi khác là gì?

 • A. Quảng trường Độc lập

 • B. Quảng trường 2/9

 • C. Chỉ có một tên duy nhất

Quảng trường Ba Đình được xem là quảng trường...

5. Quảng trường Ba Đình được xem là quảng trường...

 • A. Lớn nhất Việt Nam

 • B. Lớn nhất Đông Dương

 • C. Lớn nhất Đông Nam Á

Kết quả: 0/5

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo