Tin Mới

Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á nằm trên 2 châu lục?

(Ngày Nay) - Đây là quốc gia Đông Nam Á duy nhất có lãnh thổ nằm trên 2 châu lục khác nhau.
Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á nằm trên 2 châu lục?

1. Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á nằm trên 2 châu lục?

 • A. Indonesia

 • B. Malaysia

 • C. Philippines

Lãnh thổ quốc gia này trải dài từ châu Á tới châu lục nào?

2. Lãnh thổ quốc gia này trải dài từ châu Á tới châu lục nào?

 • A. Châu Âu

 • B. Châu Đại Dương

 • C. Châu Phi

Tỉnh nào của Indonesia không thuộc khu vực châu Á?

3. Tỉnh nào của Indonesia không thuộc khu vực châu Á?

 • A. Java

 • B. Komodo

 • C. Papua

Indonesia có đường biên giới tiếp giáp quốc gia nào ở châu Đại Dương?

4. Indonesia có đường biên giới tiếp giáp quốc gia nào ở châu Đại Dương?

 • A. New Zealand

 • B. Papua New Guinea

 • C. Cả 2 đáp án trên

Indonesia dẫn đầu khu vực về…?

5. Indonesia dẫn đầu khu vực về…?

 • A. Số lượng chùa chiền

 • B. Số lượng ngôn ngữ

 • C. Cả 2 đáp án trên

Indonesia có diện tích tự nhiên xếp thứ mấy thế giới?

6. Indonesia có diện tích tự nhiên xếp thứ mấy thế giới?

 • A. 12

 • B. 13

 • C. 14

Kết quả: 0/6

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo