Tin Mới

Thầy giáo nào duy nhất trong sử Việt được suy tôn là nhà bác học?​

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Là nhân tài trong thế kỷ XVIII, ông đã lĩnh hội được hầu hết tri thức khoa học của dân tộc ta lúc bấy giờ. Chính nhờ kiến thức uyên thâm hơn người, ông được đời sau suy tôn là nhà bác học của nước ta.
Thầy giáo nào duy nhất trong sử Việt được suy tôn là nhà bác học?​

1. Thầy giáo nào duy nhất trong sử Việt được suy tôn là nhà bác học?​

 • A. Chu Văn An

 • B. Lê Quý Đôn

 • C. Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quê của ông ở đâu?

2. Quê của ông ở đâu?

 • A. Hải Dương

 • B. Nam Định

 • C. Thái Bình

Từ nhỏ, ông nổi tiếng là...?

3. Từ nhỏ, ông nổi tiếng là...?

 • A. Người ham học

 • B. Người kiêu ngạo

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ông từng mấy lần đỗ đầu trong các kỳ thi nho học?

4. Ông từng mấy lần đỗ đầu trong các kỳ thi nho học?

 • A. 3 lần

 • B. 4 lần

 • C. 5 lần

Ngay sau khi đỗ đạt, ông được bổ nhiệm làm...?

5. Ngay sau khi đỗ đạt, ông được bổ nhiệm làm...?

 • A. Thị thư

 • B. Thị giảng

 • C. Cả 2 đáp án trên

Lê Quý Đôn nổi tiếng là tác giả của nhiều tác phẩm khảo cứu về vấn đề gì?

6. Lê Quý Đôn nổi tiếng là tác giả của nhiều tác phẩm khảo cứu về vấn đề gì?

 • A. Lịch sử - Địa chí

 • B. Văn hóa - Văn học

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ông đã giúp nước ta xoá bỏ tục lệ nào khi đi sứ phương Bắc?

7. Ông đã giúp nước ta xoá bỏ tục lệ nào khi đi sứ phương Bắc?

 • A. Miệt thị trong cách xưng hô

 • B. Lệ quỳ lạy

 • C. Cả 2 đáp án trên

Lê Quý Đôn từng khiến sứ bộ nước nào phải khâm phục, khen ngợi?

8. Lê Quý Đôn từng khiến sứ bộ nước nào phải khâm phục, khen ngợi?

 • A. Mông Cổ

 • B. Thực dân Pháp

 • C. Triều Tiên

Không chỉ là nhà bác học, ông còn là người thầy có...?

9. Không chỉ là nhà bác học, ông còn là người thầy có...?

 • A. Nhiều trường học

 • B. Nhiều học trò đỗ đạt

 • C. Cả 2 đáp án trên

Sau này, ông mất ở đâu?

10. Sau này, ông mất ở đâu?

 • A. Quê cha

 • B. Quê mẹ

 • C. Khi đi sứ nhà Thanh

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo