Tin Mới

Thầy giáo nào nổi tiếng với những lời tiên tri trong sử Việt?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Nhờ tài tiên tri và triết lý "thiện là dòng dõi của giáo dục", ông được rất nhiều người mến phục.
Người thầy giáo nổi tiếng với những lời tiên tri trong sử Việt là ai?

1. Người thầy giáo nổi tiếng với những lời tiên tri trong sử Việt là ai?

 • A. Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • B. Nguyễn Đình Chiểu

 • C. Nguyễn Tư Giản

Quê ông ở đâu ngày nay?

2. Quê ông ở đâu ngày nay?

 • A. Hải Phòng

 • B. Thanh Hóa

 • C. Quảng Bình

Ông được sinh ra trong gia đình...?

3. Ông được sinh ra trong gia đình...?

 • A. Nghèo khó

 • B. Học rộng

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ông là học trò xuất sắc của thầy giáo nào?

4. Ông là học trò xuất sắc của thầy giáo nào?

 • A. Lương Đắc Bằng

 • B. Mạc Hiển Tích

 • C. Ngô Sĩ Liên

Nguyễn Bỉnh Khiêm đỗ trạng nguyên khi bao nhiêu tuổi?

5. Nguyễn Bỉnh Khiêm đỗ trạng nguyên khi bao nhiêu tuổi?

 • A. Khi hơn 20 tuổi

 • B. Khi hơn 30 tuổi

 • C. Khi hơn 40 tuổi

Ông được người đời gọi là...?

6. Ông được người đời gọi là...?

 • A. Trạng Lường

 • B. Trạng Trình

 • C. Trạng Quỳnh

Ông từng đưa ra sấm báo nhà Mạc sẽ dựng nghiệp ở đâu sau khi thất thủ ở Thăng Long?

7. Ông từng đưa ra sấm báo nhà Mạc sẽ dựng nghiệp ở đâu sau khi thất thủ ở Thăng Long?

 • A. Cao Bằng

 • B. Tuyên Quang

 • C. Thái Nguyên

Ông còn khuyên ai nên "giữ chùa thờ Phật được ăn oản"?

8. Ông còn khuyên ai nên "giữ chùa thờ Phật được ăn oản"?

 • A. Trịnh Cối

 • B. Trịnh Kiểm

 • C. Trịnh Tráng

Với nhà Nguyễn, ông đã chỉ cho ai vào trấn thủ xứ Thuận Hóa?

9. Với nhà Nguyễn, ông đã chỉ cho ai vào trấn thủ xứ Thuận Hóa?

 • A. Nguyễn Kim

 • B. Nguyễn Hoàng

 • C. Nguyễn Uông

Ông là người đầu tiên nhắc đến...?

10. Ông là người đầu tiên nhắc đến...?

 • A. Tầm quan trọng của việc gìn giữ chủ quyền biển Đông

 • B. Quốc hiệu Việt Nam

 • C. Cả 2 đáp án trên

Sinh thời, ông là thầy dạy của những danh nhân nổi tiếng nào sau đây?

11. Sinh thời, ông là thầy dạy của những danh nhân nổi tiếng nào sau đây?

 • A. Đặng Công Chất

 • B. Phùng Khắc Khoan

 • C. Trịnh Huệ

Sau này khi về quê, ông lấy hiệu là gì?

12. Sau này khi về quê, ông lấy hiệu là gì?

 • A. Bạch Vân cư sĩ

 • B. Tuyết Giang phu tử

 • C. Cả 2 đáp án trên

Cách giáo dục của ông đề cao...?

13. Cách giáo dục của ông đề cao...?

 • A. Đạo lý

 • B. Trách nhiệm cống hiến xã hội

 • C. Cả 2 đáp án trên

Tập thơ nào sau đây là tập thơ chữ Nôm của ông?

14. Tập thơ nào sau đây là tập thơ chữ Nôm của ông?

 • A. Bạch Vân am thi tập

 • B. Bạch Vân quốc ngữ thi tập

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ông mất năm bao nhiêu?

15. Ông mất năm bao nhiêu?

 • A. Năm 1581

 • B. Năm 1583

 • C. Năm 1585

Kết quả: 0/15

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo