Tin Mới

Thầy giáo nào từng dạy 4 vị vua, đến tể tướng cũng phải quỳ gối tạ tội?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Người thầy này luôn quan niệm “muốn dạy bảo trò tốt, thầy phải nghiêm, là tấm gương sáng”. Những học trò cũ của ông, dù làm đại quan nức tiếng, lúc về thăm thầy vẫn phải khép nép, giữ gìn.
Thầy giáo từng dạy 4 vị vua, đến tể tướng cũng phải quỳ gối tạ tội là ai?

1. Thầy giáo từng dạy 4 vị vua, đến tể tướng cũng phải quỳ gối tạ tội là ai?

 • A. Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • B. Chu Văn An

 • C. Lê Quý Đôn

 • D. Trần Ích Phát

Vị thầy giáo này từng thi đỗ danh hiệu gì?

2. Vị thầy giáo này từng thi đỗ danh hiệu gì?

 • A. Trạng nguyên

 • B. Bảng nhãn

 • C. Thái học sinh

 • D. Cả 3 đáp án trên

Vị vua nào sau đây không phải là học trò của thầy Chu Văn An?

3. Vị vua nào sau đây không phải là học trò của thầy Chu Văn An?

 • A. Trần Minh Tông

 • B. Trần Hiến Tông

 • C. Trần Nghệ Tông

 • D. Trần Duệ Tông

Thầy Chu Văn An từng dâng “Thất trảm sớ” xin chém 7 tên nịnh thần dưới thời vua nào?

4. Thầy Chu Văn An từng dâng “Thất trảm sớ” xin chém 7 tên nịnh thần dưới thời vua nào?

 • A. Trần Hiến Tông

 • B. Trần Dụ Tông

 • C. Trần Nghệ Tông

 • D. Trần Duệ Tông

Theo truyền thuyết được kể lại, thầy Chu Văn An có người học trò vốn là thần tiên hóa thành. Người học trò này đã giúp nhân dân tránh được tai họa nào?

5. Theo truyền thuyết được kể lại, thầy Chu Văn An có người học trò vốn là thần tiên hóa thành. Người học trò này đã giúp nhân dân tránh được tai họa nào?

 • A. Giặc ngoại xâm

 • B. Hạn hán

 • C. Dịch bệnh

 • D. Nạn đói

Vị tể tướng nào từng quỳ gối tạ tội thầy Chu Văn An?

6. Vị tể tướng nào từng quỳ gối tạ tội thầy Chu Văn An?

 • A. Cao Bá Quát

 • B. Mạc Đĩnh Chi

 • C. Trần Thủ Độ

 • D. Phạm Sư Mạnh

Vị quan nào sau đây là học trò của Chu Văn An?

7. Vị quan nào sau đây là học trò của Chu Văn An?

 • A. Lê Quát

 • B. Lê Hy

 • C. Lê Chân

 • D. Cả 3 đáp án trên

“Nhờ có ông mà bể học xoay làn sóng, phong tục trở lại thuần hậu” là lời nhận xét của ai dành cho Chu Văn An?

8. “Nhờ có ông mà bể học xoay làn sóng, phong tục trở lại thuần hậu” là lời nhận xét của ai dành cho Chu Văn An?

 • A. Trần Khát Chân

 • B. Trần Quý Khoáng

 • C. Trần Nguyên Đán

 • D. Trần Quốc Toản

Thầy Chu Văn An còn có một cuốn sách về y học nổi tiếng tên là gì?

9. Thầy Chu Văn An còn có một cuốn sách về y học nổi tiếng tên là gì?

 • A. Nam dược thần hiệu

 • B. Y học yếu giải tập chú di biên

 • C. Hải thượng y tông tâm lĩnh

 • D. Cả 3 đáp án trên

Sau khi từ quan, thầy Chu Văn An quy ẩn ở đâu?

10. Sau khi từ quan, thầy Chu Văn An quy ẩn ở đâu?

 • A. Hà Nội

 • B. Hải Dương

 • C. Hưng Yên

 • D. Hà Nam

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo