Tin Mới

Tỉnh duy nhất của nước ta chưa có thành phố?

(Ngày Nay) - Sau khi thị xã Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước được nâng cao lên thành phố thì đây được xem là tỉnh duy nhất của nước ta chưa có thành phố trực thuộc tỉnh.
Tỉnh duy nhất nào của nước ta chưa có thành phố?

1. Tỉnh duy nhất nào của nước ta chưa có thành phố?

 • A. Đắk Nông

 • B. Bình Định

 • C. Khánh Hòa

 • D. Cần Thơ

Đắk Nông có diện tích tự nhiên là bao nhiêu?

2. Đắk Nông có diện tích tự nhiên là bao nhiêu?

 • A. 350.927

 • B. 450.927

 • C. 550.927

 • D. 650.927

Đắk Nông nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu Km?

3. Đắk Nông nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu Km?

 • A. 130 km

 • B. 230 km

 • C. 330 km

 • D. 430 km

Đăk Nông có bao nhiêu đường biên giới với Campuchia?

4. Đăk Nông có bao nhiêu đường biên giới với Campuchia?

 • A. 130 km

 • B. 230 km

 • C. 330 km

 • D. 430 km

Đâu là đặc sản của Đăk Nông?

5. Đâu là đặc sản của Đăk Nông?

 • A. Cu đơ

 • B. Nem chua

 • C. Bánh đậu xanh

 • D. Cà đắng

Kết quả: 0/5

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo