Tin Mới

Tỉnh nào có diện tích lớn nhất miền Nam nước ta?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Đây là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất miền Nam, dân số khá ít, nhiều di tích lịch sử.
Tỉnh thành nào có diện tích lớn nhất miền Nam?

1. Tỉnh thành nào có diện tích lớn nhất miền Nam?

 • A. Bình Định

 • B. Bình Phước

 • C. Bình Dương

Tỉnh này thuộc vùng nào ở nước ta?

2. Tỉnh này thuộc vùng nào ở nước ta?

 • A. Duyên hải Nam Trung Bộ

 • B. Đông Nam Bộ

 • C. Nam Bộ

Tỉnh này có đường biên giới giáp ranh với quốc gia nào?

3. Tỉnh này có đường biên giới giáp ranh với quốc gia nào?

 • A. Lào

 • B. Campuchia

 • C. Cả 2 đáp án trên

Dân tộc thiểu số nào chiếm một tỷ lệ lớn ở Bình Phước?

4. Dân tộc thiểu số nào chiếm một tỷ lệ lớn ở Bình Phước?

 • A. S'Tiêng

 • B. Khmer

 • C. Hoa

Tỉnh Bình Phước có mấy thị xã?

5. Tỉnh Bình Phước có mấy thị xã?

 • A. 1 thị xã duy nhất

 • B. 2 thị xã

 • C. 3 thị xã

Đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng của Bình Phước phù hợp với loại cây trồng nào?

6. Đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng của Bình Phước phù hợp với loại cây trồng nào?

 • A. Cây công nghiệp ngắn ngày

 • B. Cây công nghiệp dài ngày

 • C. Cây nông nghiệp

Loại khoáng sản nào có triển vọng và quan trọng nhất của Bình Phước?

7. Loại khoáng sản nào có triển vọng và quan trọng nhất của Bình Phước?

 • A. Nguyên liệu phân bón

 • B. Nguyên vật liệu xây dựng

 • C. Kim loại và đá quý

Đâu là tên một vườn quốc gia nổi tiếng ở Bình Phước?

8. Đâu là tên một vườn quốc gia nổi tiếng ở Bình Phước?

 • A. Bù Mát

 • B. Bù Đăng

 • C. Bù Gia Mập

Bình Phước có bao nhiêu nhà máy thủy điện?

9. Bình Phước có bao nhiêu nhà máy thủy điện?

 • A. 3

 • B. 5

 • C. 7

Tôn giáo nào có số lượng tín đồ đông đảo nhất ở Bình Phước?

10. Tôn giáo nào có số lượng tín đồ đông đảo nhất ở Bình Phước?

 • A. Công giáo

 • B. Phật Giáo

 • C. Tin Lành và Cao Đài

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo