Tin Mới

Tỉnh nào có hồ nước ngọt lớn nhất nước ta?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Là một trong những hồ kiến tạo đẹp và lớn nhất Việt Nam. Hồ nước này còn lọt Top 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới.
Hồ nước ngọt tự nhiên nào lớn nhất nước ta?

1. Hồ nước ngọt tự nhiên nào lớn nhất nước ta?

 • A. Hồ Thác Bà

 • B. Hồ Ba Bể

 • C. Hồ Hoàn Kiếm

 • D. Hồ Tây

Hồ Ba Bể nằm ở tỉnh nào?

2. Hồ Ba Bể nằm ở tỉnh nào?

 • A. Bắc Kạn

 • B. Cao Bằng

 • C. Lạng Sơn

 • D. Hà Giang

Diện tích mặt hồ Ba Bể là khoảng bao nhiêu hecta?

3. Diện tích mặt hồ Ba Bể là khoảng bao nhiêu hecta?

 • A. 200ha

 • B. 300ha

 • C. 400ha

 • D. 500ha

Hồ Ba Bể được hình thành cách đây bao nhiêu năm?

4. Hồ Ba Bể được hình thành cách đây bao nhiêu năm?

 • A. 100 triệu năm

 • B. 200 triệu năm

 • C. 300 triệu năm

 • D. 400 triệu năm

Hồ Ba Bể có bao nhiêu dòng chảy?

5. Hồ Ba Bể có bao nhiêu dòng chảy?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Hồ Ba Bể đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm nào?

6. Hồ Ba Bể đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm nào?

 • A. 1998

 • B. 1997

 • C. 1996

 • D. 1995

Kết quả: 0/6

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo