Tin Mới

Tỉnh nào có trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất nước ta?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Với bờ biển dài hàng trăm km, tỉnh này phát triển mạnh ngành khai thác dầu khí, du lịch biển đảo và cảng biển.
Tỉnh nào hiện có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam?

1. Tỉnh nào hiện có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam?

 • A. Quảng Ninh

 • B. Quảng Ngãi

 • C. Khánh Hòa

 • D. Bà Rịa - Vũng Tàu

Đâu là tên mỏ dầu lớn ở Bà Rịa - Vũng Tàu?

2. Đâu là tên mỏ dầu lớn ở Bà Rịa - Vũng Tàu?

 • A. Bạch Hổ

 • B. Rạng Đông

 • C. Hồng Ngọc

 • D. Cả 3 mỏ trên

Mỏ dầu chiếm tới 80% sản lượng dầu khai thác ở Việt Nam?

3. Mỏ dầu chiếm tới 80% sản lượng dầu khai thác ở Việt Nam?

 • A. Bạch Hổ

 • B. Đại Hùng

 • C. Lan Đỏ

 • D. Rạng Đông

Nhận định nào sau đây đúng nhất khi nói về Bà Rịa - Vũng Tàu?

4. Nhận định nào sau đây đúng nhất khi nói về Bà Rịa - Vũng Tàu?

 • A. Nhiều thành phố nhất Việt Nam

 • B. Tỉnh có tên dài nhất Việt Nam

 • C. Dân số ít nhất cả nước

 • D. Cả 3 đáp án trên

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mấy thành phố trực thuộc?

5. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mấy thành phố trực thuộc?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Đâu là huyện đảo của Bà Rịa - Vũng Tàu?

6. Đâu là huyện đảo của Bà Rịa - Vũng Tàu?

 • A. Côn Đảo

 • B. Long Điền

 • C. Tân Thành

 • D. Cả 3 đáp án trên

Bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu dài bao nhiêu km?

7. Bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu dài bao nhiêu km?

 • A. Khoảng 100 km

 • B. Khoảng 200 km

 • C. Khoảng 300 km

 • D. Khoảng 400 km

Nơi nào ở Bà Rịa - Vũng Tàu từng được mệnh danh "địa ngục trần gian"?

8. Nơi nào ở Bà Rịa - Vũng Tàu từng được mệnh danh "địa ngục trần gian"?

 • A. Vùng Đất Đỏ

 • B. Nghĩa trang Hàng Dương

 • C. Nhà tù Côn Đảo

 • D. Cả B và C

Bà Rịa - Vũng Tàu là quê hương của nữ anh hùng nào trong kháng chiến chống Pháp?

9. Bà Rịa - Vũng Tàu là quê hương của nữ anh hùng nào trong kháng chiến chống Pháp?

 • A. Nguyễn Thị Chiên

 • B. Võ Thị Sáu

 • C. Đinh Thị Vân

 • D. Lê Thị Hoa

Nơi nào chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày ở Bà Rịa - Vũng Tàu?

10. Nơi nào chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày ở Bà Rịa - Vũng Tàu?

 • A. Nghĩa trang Đường 9

 • B. Nghĩa trang Gio Linh

 • C. Nghĩa trang Trường Sơn

 • D. Nghĩa trang Hàng Dương

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo