Tin Mới

Trạng nguyên được vua vẽ chân dung đặt cạnh ngai vàng là ai?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Theo sách Những người thầy trong sử Việt, vị trạng nguyên này rất được các đời vua Lê yêu quý. Trong thời gian ông về quê chịu tang, một vị vua Lê đã sai người vẽ chân dung ông đặt bên cạnh ngai vàng để bớt nhớ nhung.
Trạng nguyên nào được vua vẽ chân dung đặt cạnh ngai vàng?

1. Trạng nguyên nào được vua vẽ chân dung đặt cạnh ngai vàng?

  • A. Mạc Đĩnh Chi

  • B. Lương Thế Vinh

  • C. Nguyễn Trực

Vị vua vẽ chân dung ông đặt cạnh ngai vàng là ai?

2. Vị vua vẽ chân dung ông đặt cạnh ngai vàng là ai?

  • A. Lê Thái Tông

  • B. Lê Nhân Tông

  • C. Lê Anh Tông

Vua Minh từng phong vị trạng nguyên này là?

3. Vua Minh từng phong vị trạng nguyên này là?

  • A. Lưỡng quốc trạng nguyên

  • B. Thiếu trung khanh trạng nguyên

  • C. Cả 2 đáp án trên

Ông được vua Lê Thánh Tông ban cho mấy chữ vàng sau khi đỗ trạng nguyên ở Trung Quốc?

4. Ông được vua Lê Thánh Tông ban cho mấy chữ vàng sau khi đỗ trạng nguyên ở Trung Quốc?

  • A. 4 chữ

  • B. 6 chữ

  • C. 8 chữ

Ông đỗ trạng nguyên lần đầu tiên vào năm bao nhiêu?

5. Ông đỗ trạng nguyên lần đầu tiên vào năm bao nhiêu?

  • A. Năm 18 tuổi

  • B. Năm 22 tuổi

  • C. Năm 25 tuổi

Ai là người đề xuất vua Lê Thái Tông lấy Nguyễn Trực đỗ trạng nguyên?

6. Ai là người đề xuất vua Lê Thái Tông lấy Nguyễn Trực đỗ trạng nguyên?

  • A. Nguyễn Trãi

  • B. Nguyễn Hiền

  • C. Nguyễn Siêu

Vì sao Nguyễn Trực xin từ chối chức quan do vua ban?

7. Vì sao Nguyễn Trực xin từ chối chức quan do vua ban?

  • A. Ông chỉ muốn làm thầy dạy học ở trường Quốc Tử Giám

  • B. Ông thấy mình còn trẻ để nhận chức quan lớn trong khi triều đình còn nhiều lão thần

  • C. Cả 2 đáp án trên

Khi Lê Nghi Dân giết Lê Nhân Tông để chiếm ngôi, Nguyễn Trực đã làm gì khiến Nghi Dân căm tức, muốn trả thù?

8. Khi Lê Nghi Dân giết Lê Nhân Tông để chiếm ngôi, Nguyễn Trực đã làm gì khiến Nghi Dân căm tức, muốn trả thù?

  • A. Thảo văn tế kể công đức của tiên đế và gián tiếp lên án Nghi dân

  • B. Viết và phát truyền đơn lên án tội ác của Nghi Dân

  • C. Liên minh với nhiều đại thần khác lật đổ hôn quân Lê Nghi Dân

Vua Lê Thánh Tông đối đãi thế nào với quan Ngự sử Nguyễn Trực sau khi lên ngôi?

9. Vua Lê Thánh Tông đối đãi thế nào với quan Ngự sử Nguyễn Trực sau khi lên ngôi?

  • A. Vẫn giao chức quan nhưng không còn trọng dụng

  • B. Vẫn giao chức quan và đặc biệt coi trọng ý kiến

  • C. Ông không làm quan mà xin về quê ở ẩn

Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về Lưỡng quốc trạng nguyên Nguyễn Trực?

10. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về Lưỡng quốc trạng nguyên Nguyễn Trực?

  • A. Vị trạng nguyên đầu tiên của nhà Hậu Lê

  • B. Vị trạng nguyên đầu tiên được dựng bia đá khắc ghi bảng vàng ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

  • C. Vị Lưỡng quốc trạng nguyên duy nhất của sử Việt

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo