Tin Mới

Trạng nguyên duy nhất trong sử Việt theo vua xuất gia là ai?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Theo sách "Kể chuyện tấm gương hiếu học", trong số gần 50 trạng nguyên nước Việt thời phong kiến, ông là người duy nhất đi tu.
Trạng nguyên duy nhất trong sử Việt từng xuất gia là ai?

1. Trạng nguyên duy nhất trong sử Việt từng xuất gia là ai?

 • A. Khuông Việt

 • B. Huyền Quang

 • C. Tuệ Trung

Trạng nguyên này tên thật là gì?

2. Trạng nguyên này tên thật là gì?

 • A. Mạc Hiển Tích

 • B. Lý Đạo Tái

 • C. Phạm Sư Mạnh

Từ nhỏ, ông là người...?

3. Từ nhỏ, ông là người...?

 • A. Có trí thông minh

 • B. Có năng khiếu hội họa

 • C. Cả 2 đáp án trên

Vì nhà nghèo, Lý Đạo Tái không thể...?

4. Vì nhà nghèo, Lý Đạo Tái không thể...?

 • A. Đi học

 • B. Lấy vợ

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ông thi đỗ trạng nguyên dưới thời nào?

5. Ông thi đỗ trạng nguyên dưới thời nào?

 • A.

 • B. Mạc

 • C. Trần

Khi ra làm quan, chức vụ cao nhất mà ông từng giữ là...?

6. Khi ra làm quan, chức vụ cao nhất mà ông từng giữ là...?

 • A. Hàn Lâm

 • B. Thái sư

 • C. Phủ doãn

Vua Trần gả công chúa nào cho trạng nguyên Lý Đạo Tái?

7. Vua Trần gả công chúa nào cho trạng nguyên Lý Đạo Tái?

 • A. An Tư

 • B. Ngọc Vạn

 • C. Liễu Sinh

Sau này từ chức đi tu, ông đã theo vị vua nào lên Trúc Lâm?

8. Sau này từ chức đi tu, ông đã theo vị vua nào lên Trúc Lâm?

 • A. Trần Thái Tông

 • B. Trần Nhân Tông

 • C. Trần Minh Tông

Ông chính thức xuất gia vào năm bao nhiêu?

9. Ông chính thức xuất gia vào năm bao nhiêu?

 • A. Năm 1305

 • B. Năm 1307

 • C. Năm 1309

Lý Đạo Tái đi tu tại chùa nào?

10. Lý Đạo Tái đi tu tại chùa nào?

 • A. Bái Đính

 • B. Thiên Mụ

 • C. Yên Tử

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo