Tin Mới

Trạng nguyên nước Việt nào gắn liền với giai thoại ‘từ chối lấy công chúa làm vợ’?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Ông là trạng nguyên nước Việt nổi tiếng với giai thoại từ chối lấy công chúa làm vợ. Hành động này của ông, ban đầu khiến triều đình phật ý
Trạng nguyên từng từ chối lấy công chúa?

1. Trạng nguyên từng từ chối lấy công chúa?

 • A. Đặng Công Chất

 • B. Mạc Đĩnh Chi

 • C. Lương Thế Vinh

Vị trạng nguyên này quê ở đâu?

2. Vị trạng nguyên này quê ở đâu?

 • A. Hải Dương

 • B. Hưng Yên

 • C. Hà Nội

Ông vốn mang dòng họ gì?

3. Ông vốn mang dòng họ gì?

 • A. Họ Nguyễn

 • B. Họ Lê

 • C. Họ Trần

Ông là trạng nguyên dưới triều vua nào?

4. Ông là trạng nguyên dưới triều vua nào?

 • A. Lê Thần Tông

 • B. Lê Thánh Tông

 • C. Lê Thái Tông

Vì sao ông từ chối lấy công chúa làm vợ?

5. Vì sao ông từ chối lấy công chúa làm vợ?

 • A. Không muốn phụ thuộc

 • B. Chê công chúa xấu

 • C. Đáp án khác

Đặng Công Chất từng được triều đình bổ dụng chức quan nào?

6. Đặng Công Chất từng được triều đình bổ dụng chức quan nào?

 • A. Tiết độ sứ

 • B. Tể tướng

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ông từng đi sứ nhà...?

7. Ông từng đi sứ nhà...?

 • A. Nhà Đường

 • B. Nhà Minh

 • C. Nhà Thanh

Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về trạng nguyên Đặng Công Chất?

8. Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về trạng nguyên Đặng Công Chất?

 • A. Là người trung thực, liêm khiết

 • B. Là người tính khí nóng nảy

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ông là tác giả của cuốn sử nào?

9. Ông là tác giả của cuốn sử nào?

 • A. Đại Việt sử ký toàn thư

 • B. Đại Việt sử ký tục biên

 • C. Đại Việt sử ký tiền biên

Ông còn được mọi người gọi là...?

10. Ông còn được mọi người gọi là...?

 • A. Trạng Gióng

 • B. Trạng Lợn

 • C. Trạng Trình

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo