Tin Mới

Vị quan nào triều Lý từng từ chối cả mâm vàng hối lộ?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Ông là vị quan nổi tiếng tài giỏi và thanh liêm thời Lý. Ông từng từ chối cả mâm vàng hối lộ của hoàng thái hậu để bảo vệ lẽ phải.
Vị quan triều Lý từng từ chối cả mâm vàng hối lộ là ai?

1. Vị quan triều Lý từng từ chối cả mâm vàng hối lộ là ai?

 • A. Tô Hiến Thành

 • B. Lý Thường Kiệt

 • C. Phan Thanh Giản

 • D. Mạc Đĩnh Chi

Sinh thời, vị quan này từng được so sánh với ai?

2. Sinh thời, vị quan này từng được so sánh với ai?

 • A. Khương Tử Nha

 • B. Khổng Tử

 • C. Gia Cát Lượng

 • D. Địch Nhân Kiệt

Tô Hiến Thành từng phò tá những vua nào?

3. Tô Hiến Thành từng phò tá những vua nào?

 • A. Lý Thần Tông và Lý Anh Tông

 • B. Lý Anh Tông và Lý Cao Tông

 • C. Lý Cao Tông và Lý Huệ Tông

 • D. Lý Huệ Tông và Lý Thần Tông

Chức vụ cao nhất mà Tô Hiến Thành từng đảm nhận?

4. Chức vụ cao nhất mà Tô Hiến Thành từng đảm nhận?

 • A. Thượng thư

 • B. Thái sư

 • C. Thái bảo

 • D. Tể tướng

Thái hậu nào từng hối lộ cho Tô Hiến Thành một mâm vàng?

5. Thái hậu nào từng hối lộ cho Tô Hiến Thành một mâm vàng?

 • A. Chiêu Nhân hoàng thái hậu

 • B. Chiêu Từ hoàng thái hậu

 • C. Chiêu Linh hoàng thái hậu

 • D. Cả B và C

Vị thái hậu này hối lộ vàng cho ông nhằm mục đích gì?

6. Vị thái hậu này hối lộ vàng cho ông nhằm mục đích gì?

 • A. Để được vua sủng ái

 • B. Đưa người thân vào làm quan

 • C. Rời khỏi cung

 • D. Sửa di mệnh của tiên đế

Trước khi chết, Tô Hiến Thành đã đề cử ai thay mình?

7. Trước khi chết, Tô Hiến Thành đã đề cử ai thay mình?

 • A. Vũ Tán Đường

 • B. Trần Trung Tá

 • C. Lý Kế Nguyên

 • D. Đỗ Anh Hàn

Sau khi nghe tin ông mất, vua Lý Cao Tông đã làm gì?

8. Sau khi nghe tin ông mất, vua Lý Cao Tông đã làm gì?

 • A. Xây dựng nhà thờ

 • B. Bãi chầu

 • C. Chịu tang 3 tháng

 • D. Đáp án khác

Hiện nay, tỉnh nào ở nước ta không có đền thờ Tô Hiến Thành?

9. Hiện nay, tỉnh nào ở nước ta không có đền thờ Tô Hiến Thành?

 • A. Ninh Bình

 • B. Thanh Hóa

 • C. Hà Tĩnh

 • D. Cả 3 tỉnh trên

Tô Hiến Thành quê ở đâu?

10. Tô Hiến Thành quê ở đâu?

 • A. Hà Nội

 • B. Hải Dương

 • C. Hưng Yên

 • D. Hà Tĩnh

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo