Tin Mới

Vị vua nào bị bắt giam sau 3 ngày lên ngôi?

(Ngày Nay) - Mặc dù mang thân phận của một bậc đế vương nhưng vị vua này bị bắt giam chỉ sau 3 ngày lên ngôi. Đây là một câu chuyện hiếm có trong lịch sử phong kiến nước ta.
Vị vua nào bị bắt giam sau 3 ngày lên ngôi?

1. Vị vua nào bị bắt giam sau 3 ngày lên ngôi?

 • A. Vua Kiến Phúc

 • B. Vua Dục Đức

 • C. Ngọa Triều

Ông là vị vua của triều đại nào?

2. Ông là vị vua của triều đại nào?

 • A. Nhà Lê

 • B. Nhà Trần

 • C. Nhà Nguyễn

Tên húy của vị vua bị bắt giam sau 3 ngày lên ngôi là gì?

3. Tên húy của vị vua bị bắt giam sau 3 ngày lên ngôi là gì?

 • A. Nguyễn Phúc Ưng Ái

 • B. Nguyễn Phúc Ưng Chân

 • C. Nguyễn Phúc Ưng Lịch

Vua Dục Đức là vị vua thứ mấy của triều đình nhà Nguyễn?

4. Vua Dục Đức là vị vua thứ mấy của triều đình nhà Nguyễn?

 • A. 3

 • B. 5

 • C. 7

Vì sao vua Dục Đức bị phế bỏ?

5. Vì sao vua Dục Đức bị phế bỏ?

 • A. Giết anh em đoạt vị

 • B. Sửa di chiếu

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ai bị bắt vì bảo vệ vua Dục Đức?

6. Ai bị bắt vì bảo vệ vua Dục Đức?

 • A. Phan Đình Phùng

 • B. Trần Cao Vân

 • C. Nguyễn Tường Tộ

Kết quả: 0/6

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo