Tin Mới

Vị vua nào có nhiều con rể lên làm vua nhất trong lịch sử nước ta?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Sinh thời, vị vua này là người duy nhất có nhiều con rể lên làm vua trong triều đại lịch sử phong kiến nước ta.
Vị vua có nhiều con rể lên làm vua nhất trong triều đại lịch sử phong kiến nước ta là ai?

1. Vị vua có nhiều con rể lên làm vua nhất trong triều đại lịch sử phong kiến nước ta là ai?

 • A. Lê Gia Tông

 • B. Lê Trung Tông

 • C. Lê Hiển Tông

 • D. Lê Thần Tông

Ông có mấy người con rể lên làm vua?

2. Ông có mấy người con rể lên làm vua?

 • A. 2

 • B. 3

 • C. 4

 • D. 5

Trước khi lên làm vua, ông từng là...?

3. Trước khi lên làm vua, ông từng là...?

 • A. Tù nhân

 • B. Người trông coi ngục

 • C. Quan triều đình

 • D. Thái y triều đình

Ai là người giúp ông lên làm vua?

4. Ai là người giúp ông lên làm vua?

 • A. Trịnh Doanh

 • B. Trịnh Giang

 • C. Trịnh Khả

 • D. Trịnh Tú

Vị vua này có tên húy là gì?

5. Vị vua này có tên húy là gì?

 • A. Lê Duy Hưng

 • B. Lê Duy Cận

 • C. Lê Duy Vỹ

 • D. Lê Duy Diêu

Trong cuộc đời 46 năm làm vua, Lê Hiển Tông dùng bao nhiêu niên hiệu?

6. Trong cuộc đời 46 năm làm vua, Lê Hiển Tông dùng bao nhiêu niên hiệu?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Vua Lê Hiển Tông cho phát hành bao nhiêu loại tiền?

7. Vua Lê Hiển Tông cho phát hành bao nhiêu loại tiền?

 • A. 12

 • B. 14

 • C. 16

 • D. 18

Bộ luật tố tụng đầu tiên của nước ta được vua Lê Hiển Tông ban hành vào năm nào?

8. Bộ luật tố tụng đầu tiên của nước ta được vua Lê Hiển Tông ban hành vào năm nào?

 • A. 1776

 • B. 1777

 • C. 1778

 • D. 1779

Nhận định nào sau đây đúng khi nói về vua Lê Hiển Tông?

9. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về vua Lê Hiển Tông?

 • A. Ông là vị vua có nhiều tài lẻ

 • B. Ông là vị vua mở nhiều khoa thi nhất lịch sử

 • C. Ông là vị vua an phận thủ thường

 • D. Cả 3 đáp án trên

Kết quả: 0/9

 

Ảnh sử dụng trong bài chỉ mang tính chất minh họa

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo