Tin Mới

Vị vua nào lên ngôi 2 lần và là người đầu tiên lấy vợ phương Tây?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Ông vua này là người duy nhất của nhà Hậu Lê lên ngôi 2 lần, người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam lấy vợ phương Tây.
Vua nào nhà Hậu Lê lên ngôi hai lần?

1. Vua nào nhà Hậu Lê lên ngôi hai lần?

 • A. Lê Anh Tông

 • B. Lê Nhân Tông

 • C. Lê Thần Tông

Vị vua này có tên húy là gì?

2. Vị vua này có tên húy là gì?

 • A. Lê Duy Kỳ

 • B. Lê Duy Ninh

 • C. Lê Duy Tân

Ông là vị vua thứ mấy của nhà Hậu Lê?

3. Ông là vị vua thứ mấy của nhà Hậu Lê?

 • A. Thứ 15

 • B. Thứ 16

 • C. Thứ 17

Ông lên ngôi vua lần đầu tiên khi mới...?

4. Ông lên ngôi vua lần đầu tiên khi mới...?

 • A. 10 tuổi

 • B. 12 tuổi

 • C. 14 tuổi

Vua Lê Thần Tông lên ngôi trong bối cảnh nào?

5. Vua Lê Thần Tông lên ngôi trong bối cảnh nào?

 • A. Nhà Lê giữ mọi quyền lực

 • B. Vua Lê chỉ còn trên danh nghĩa

 • C. Đáp án khác

Lê Thần Tông lên ngôi lần thứ 2 khi vua nào qua đời?

6. Lê Thần Tông lên ngôi lần thứ 2 khi vua nào qua đời?

 • A. Lê Chân Tông

 • B. Lê Hiển Tông

 • C. Lê Kính Tông

Lần 2 lên ngôi, vua Lê Thần Tông giữ ngôi thêm được bao nhiêu năm?

7. Lần 2 lên ngôi, vua Lê Thần Tông giữ ngôi thêm được bao nhiêu năm?

 • A. 11 năm

 • B. 13 năm

 • C. 15 năm

Vua Lê Thần Tông có tới sáu bà vợ. Ở lần lấy vợ đầu tiên, vua bị ép cưới một người trong hoàng tộc. Đó là ai?

8. Vua Lê Thần Tông có tới sáu bà vợ. Ở lần lấy vợ đầu tiên, vua bị ép cưới một người trong hoàng tộc. Đó là ai?

 • A. Em dâu

 • B. Chị dâu

 • C. Bác dâu

Vua Lê Thần Tông là người Việt Nam đầu tiên lấy vợ châu Âu. Bà vợ đó của ông là người nước nào?

9. Vua Lê Thần Tông là người Việt Nam đầu tiên lấy vợ châu Âu. Bà vợ đó của ông là người nước nào?

 • A. Ba Lan

 • B. Hà Lan

 • C. Phần Lan

Sáu bà vợ sinh cho vua Lê Thần Tông 10 con, trong đó có bốn con trai. Bao nhiêu người trong số họ được lên làm vua?

10. Sáu bà vợ sinh cho vua Lê Thần Tông 10 con, trong đó có bốn con trai. Bao nhiêu người trong số họ được lên làm vua?

 • A. 2 người

 • B. 3 người

 • C. Cả 4 người

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo