Tin Mới

Vị vua nào triều Lý đã cho xây dựng chùa Một Cột?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Chùa Một Cột là một trong những di tích lịch sử văn hóa lâu đời, một biểu tượng của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Vị vua nào của triều Lý đã cho dựng chùa Một Cột?

1. Vị vua nào của triều Lý đã cho dựng chùa Một Cột?

 • A. Lý Thái Tông

 • B. Lý Thánh Tông

 • C. Lý Thần Tông

Chùa Một Cột còn có tên gọi khác là gì?

2. Chùa Một Cột còn có tên gọi khác là gì?

 • A. Chùa Diên Hựu

 • B. Chùa Mật

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ngôi chùa này được xây dựng năm nào?

3. Ngôi chùa này được xây dựng năm nào?

 • A. Năm 1047

 • B. Năm 1049

 • C. Năm 1051

Ai là người đã cho xây dựng hồ Linh Chiểu để tạo nên không gian chùa Một Cột như ngày nay?

4. Ai là người đã cho xây dựng hồ Linh Chiểu để tạo nên không gian chùa Một Cột như ngày nay?

 • A. Vua Lý Cao Tông

 • B. Vua Lý Huệ Tông

 • C. Vua Lý Nhân Tông

Năm 1962, chùa Một Cột được công nhận là...?

5. Năm 1962, chùa Một Cột được công nhận là...?

 • A. Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia

 • B. Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia

 • C. Di tích quốc gia đặc biệt

Chùa Một Cột từng xác lập "Kỷ lục Việt Nam" vào năm bao nhiêu?

6. Chùa Một Cột từng xác lập "Kỷ lục Việt Nam" vào năm bao nhiêu?

 • A. Năm 2002

 • B. Năm 2004

 • C. Năm 2006

Vua Lý Thái Tông tên thật là gì?

7. Vua Lý Thái Tông tên thật là gì?

 • A. Lý Càn Đức

 • B. Lý Đức Chính

 • C. Lý Nhật Tôn

Ông là vị vua thứ mấy của triều đình nhà Lý?

8. Ông là vị vua thứ mấy của triều đình nhà Lý?

 • A. Thứ hai

 • B. Thứ ba

 • C. Thứ tư

Năm 1042, vua Lý Thái Tông đã cho ban hành bộ luật nào?

9. Năm 1042, vua Lý Thái Tông đã cho ban hành bộ luật nào?

 • A. Bộ luật Hình thư

 • B. Quốc triều hình luật

 • C. Hoàng Việt luật lệ

Vua Lý Thái Tông mất khi bao nhiêu tuổi?

10. Vua Lý Thái Tông mất khi bao nhiêu tuổi?

 • A. 52 tuổi

 • B. 53 tuổi

 • C. 54 tuổi

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo