Tin Mới

Vị vua nào trong lịch sử Việt Nam có tới 9 hoàng hậu?

(Ngày Nay) - Theo sách “Kể chuyện chốn hậu cung”, ông là vị vua có nhiều hoàng hậu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Tuy nhiên, tên tuổi từng bà hoàng hậu đến nay không còn được ghi chép cụ thể.
Vị vua nào trong lịch sử Việt Nam có tới 9 hoàng hậu?

1. Vị vua nào trong lịch sử Việt Nam có tới 9 hoàng hậu?

 • A. Lý Công Uẩn

 • B. Lý Phật Mã

 • C. Lý Nhật Tôn

Ai là người đã góp công giúp ông lên ngôi?

2. Ai là người đã góp công giúp ông lên ngôi?

 • A. Đào Cam Mộc

 • B. Lý Kế Nguyên

 • C. Cả 2 đáp án trên

Sau khi lên ngôi, ông đã làm gì?

3. Sau khi lên ngôi, ông đã làm gì?

 • A. Dời đô

 • B. Xây dựng chùa chiền

 • C. Cả 2 đáp án trên

Lý Thái Tổ là con rể của vua nào?

4. Lý Thái Tổ là con rể của vua nào?

 • A. Lê Đại Hành

 • B. Lê Trung Tông

 • C. Lê Ngọa Triều

Dưới thời tiền Lê, ông từng giữ chức vụ gì?

5. Dưới thời tiền Lê, ông từng giữ chức vụ gì?

 • A. Thập đạo tướng quân

 • B. Điện tiền chỉ huy sứ

 • C. Cả 2 đáp án trên

Lý Công Uẩn từng ôm xác vua nào than khóc thảm thiết?

6. Lý Công Uẩn từng ôm xác vua nào than khóc thảm thiết?

 • A. Lê Thần Tông

 • B. Lê Thế Tông

 • C. Lê Trung Tông

Ngay sau khi Thái tổ Lý Công Uẩn qua đời, triều Lý xảy ra sự kiện gì?

7. Ngay sau khi Thái tổ Lý Công Uẩn qua đời, triều Lý xảy ra sự kiện gì?

 • A. Chiêm Thành xâm lược

 • B. Loạn Tam vương

 • C. Thái hậu Ỷ Lan nhiếp chính

Lý Thái Tổ được an táng ở địa phương nào hiện nay?

8. Lý Thái Tổ được an táng ở địa phương nào hiện nay?

 • A. Hà Nội

 • B. Bắc Ninh

 • C. Ninh Bình

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo