Tin Mới

Vị vua nào trong lịch sử Việt Nam lập hoàng hậu khi mới 6 tuổi?

(Ngày Nay) - Ông là vị vua đầu tiên của nhà Trần. Theo sách "Đại Việt sử ký toàn thư", 6 tuổi, ông lấy vợ và lập hoàng hậu.
Vị vua nào trong lịch sử Việt Nam lập hoàng hậu khi mới 6 tuổi?

1. Vị vua nào trong lịch sử Việt Nam lập hoàng hậu khi mới 6 tuổi?

 • A. Trần Cảnh

 • B. Trần Hoảng

 • C. Trần Khâm

Sau khi lên ngôi, ông lấy hiệu là gì?

2. Sau khi lên ngôi, ông lấy hiệu là gì?

 • A. Trần Thái Tông

 • B. Trần Thánh Tông

 • C. Trần Nhân Tông

Vợ đầu tiên của vua Trần Thái Tông là ai?

3. Vợ đầu tiên của vua Trần Thái Tông là ai?

 • A. Lý Phật Kim

 • B. Lý Thiên Hinh

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ông được vợ trao hoàng bào cho ở đâu?

4. Ông được vợ trao hoàng bào cho ở đâu?

 • A. Càn Khôn

 • B. Phụng Tiên

 • C. Thiên An

Người nào sau đây được vua Trần Thái Tông tôn làm thái thượng hoàng?

5. Người nào sau đây được vua Trần Thái Tông tôn làm thái thượng hoàng?

 • A. Trần Thừa

 • B. Trần Tự Khánh

 • C. Trần Thủ Độ

Bộ luật nào sau đây được ban hành dưới thời Trần Thái Tông?

6. Bộ luật nào sau đây được ban hành dưới thời Trần Thái Tông?

 • A. Quốc triều hình luật

 • B. Quốc triều thông chế

 • C. Cả 2 đáp án trên

Tên niên hiệu được vua Trần Thái Tông sử dụng?

7. Tên niên hiệu được vua Trần Thái Tông sử dụng?

 • A. Kiến Trung

 • B. Nguyên Phong

 • C. Cả 2 đáp án trên

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo