Tin Mới

Vị vua nào từng mắc bệnh ‘hóa hổ’ bị triều đình nhốt trong cũi vàng?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Vì mắc bệnh "hóa hổ", thân thể mọc đầy lông, ngứa ngáy khó chịu, thần trí cuồng loạn, gầm thét như hổ suốt ngày, triều đình đã phải làm cũi vàng nhốt vua. Vậy vị vua này là ai?
Vị vua mắc căn bệnh kỳ lạ trên là ai?

1. Vị vua mắc căn bệnh kỳ lạ trên là ai?

 • A. Lý Anh Tông

 • B. Lý Huệ Tông

 • C. Lý Thần Tông

Ông là vị vua thứ mấy của triều Lý?

2. Ông là vị vua thứ mấy của triều Lý?

 • A. Thứ ba

 • B. Thứ tư

 • C. Thứ năm

Tên thật của vua Lý Thần Tông?

3. Tên thật của vua Lý Thần Tông?

 • A. Lý Càn Đức

 • B. Lý Dương Hoán

 • C. Lý Phật Mã

Lý Thần Tông mắc bệnh "hóa hổ" khi bao nhiêu tuổi?

4. Lý Thần Tông mắc bệnh "hóa hổ" khi bao nhiêu tuổi?

 • A. 17 tuổi

 • B. 19 tuổi

 • C. 21 tuổi

Vị thiền sư được cho là chữa lành bệnh cho vua Lý?

5. Vị thiền sư được cho là chữa lành bệnh cho vua Lý?

 • A. Thiền sư Minh Không

 • B. Thiền sư Mãn Giác

 • C. Thiền sư Từ Đạo Hạnh

Vua Lý Thần Tông trong suốt thời gian cai trị của mình đã lãnh đạo nhân dân đánh tan đạo quân xâm lược nào?

6. Vua Lý Thần Tông trong suốt thời gian cai trị của mình đã lãnh đạo nhân dân đánh tan đạo quân xâm lược nào?

 • A. Quân Xiêm

 • B. Quân Chân Lạp

 • C. Quân đế quốc Khmer

Kết quả: 0/6

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo