Tin Mới

Vị vua nước Việt đầu tiên cho phép sử dụng vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa là ai?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Vị vua này chính thức cho bác sĩ phương Tây dùng vaccine để phòng ngừa, điều trị đậu mùa ở nước ta. Vậy ông là ai?
Vua đầu tiên của nước ta cho phép dùng vắc xin ngăn ngừa bệnh đậu mùa?

1. Vua đầu tiên của nước ta cho phép dùng vắc xin ngăn ngừa bệnh đậu mùa?

 • A. Gia Long

 • B. Minh Mạng

 • C. Thiệu Trị

Vị vua này tên thật là gì?

2. Vị vua này tên thật là gì?

 • A. Nguyễn Phúc Đảm

 • B. Nguyễn Phúc Nguyên

 • C. Nguyễn Phúc Chu

Ông là vị vua thứ mấy của triều đình nhà Nguyễn?

3. Ông là vị vua thứ mấy của triều đình nhà Nguyễn?

 • A. Thứ hai

 • B. Thứ ba

 • C. Thứ tư

Vua Minh Mạng được truy tôn miếu hiệu là ...?

4. Vua Minh Mạng được truy tôn miếu hiệu là ...?

 • A. Nguyễn Thánh Tổ

 • B. Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế

 • C. Cả 2 đáp án trên

Người cha vợ nào đã bị ông xử tử vì tội tham nhũng?

5. Người cha vợ nào đã bị ông xử tử vì tội tham nhũng?

 • A. Lý Hữu Diệm

 • B. Nguyễn Đức Tuyên

 • C. Huỳnh Công Lý

Được mệnh danh là vua có nhiều con nhất trong lịch sử với...?

6. Được mệnh danh là vua có nhiều con nhất trong lịch sử với...?

 • A. 132 người con

 • B. 142 người con

 • C. 152 người con

Vua Minh Mạng đã xử phạt người con nào của mình vì tội gây chết người?

7. Vua Minh Mạng đã xử phạt người con nào của mình vì tội gây chết người?

 • A. Miên Bửu

 • B. Miên Định

 • C. Miên Phú

Giai thoại nào sau đây gắn liền với vua Minh Mạng?

8. Giai thoại nào sau đây gắn liền với vua Minh Mạng?

 • A. Mài gươm dưới bóng trăng

 • B. Phóng thích cung nữ để cầu mưa

 • C. Cả 2 đáp án trên

Sau khi qua đời, vua Minh Mạng để lại di chiếu truyền ngôi cho người con nào?

9. Sau khi qua đời, vua Minh Mạng để lại di chiếu truyền ngôi cho người con nào?

 • A. Nguyễn Phúc Miên Tông

 • B. Nguyễn Phúc Miên Chính

 • C. Nguyễn Phúc Miên Nguyên

Hiện nay, lăng vua Minh Mạng nằm trên núi nào?

10. Hiện nay, lăng vua Minh Mạng nằm trên núi nào?

 • A. Núi Cẩm Khê

 • B. Núi Ngự Bình

 • C. Núi Bạch Mã

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo