Tin Mới

Vị vua nước Việt nào sinh mệnh đế vương nhưng không gặp vận?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Tương truyền ông sinh ra mang bản mệnh đế vương, chỉ tiếc không gặp vận nên nhà nước dưới thời của ông không thể trường tồn.
Vị vua nước Việt nào sinh mệnh đế vương nhưng không gặp vận?

1. Vị vua nước Việt nào sinh mệnh đế vương nhưng không gặp vận?

 • A. Lý Bí

 • B. Triệu Quang Phục

 • C. Mai Thúc Loan

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, ông là người tỉnh nào?

2. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, ông là người tỉnh nào?

 • A. Hải Dương

 • B. Nghệ An

 • C. Thái Bình

Vị vua này từng dựng cờ đánh đuổi quân xâm lược nào?

3. Vị vua này từng dựng cờ đánh đuổi quân xâm lược nào?

 • A. Đường

 • B. Hán

 • C. Lương

Sau khi lên ngôi, ông lấy niên hiệu là gì?

4. Sau khi lên ngôi, ông lấy niên hiệu là gì?

 • A. Thiên Đức

 • B. Thiên Phúc

 • C. Thiên Thành

Đâu là quốc hiệu của nước ta dưới thời vua Lý Bí?

5. Đâu là quốc hiệu của nước ta dưới thời vua Lý Bí?

 • A. Vạn Tượng

 • B. Vạn Xuân

 • C. Vạn Phúc

Trước khi dựng cờ khởi nghĩa, vua Lý Nam Đế có xuất thân như thế nào?

6. Trước khi dựng cờ khởi nghĩa, vua Lý Nam Đế có xuất thân như thế nào?

 • A. Địa chỉ

 • B. Quan lại

 • C. Nông dân

Trước lúc qua đời, Lý Nam Đế nhường ngôi lại cho ai?

7. Trước lúc qua đời, Lý Nam Đế nhường ngôi lại cho ai?

 • A. Triệu Việt Vương

 • B. Tinh Thiều

 • C. Phạm Tu

Nhận định: “Tiền Lý Nam Đế dấy binh trừ bạo, đáng là thuận đạo trời, thế mà cuối cùng đến nỗi bại vong..." là của ai?

8. Nhận định: “Tiền Lý Nam Đế dấy binh trừ bạo, đáng là thuận đạo trời, thế mà cuối cùng đến nỗi bại vong..." là của ai?

 • A. Nguyễn Trãi

 • B. Ngô Sĩ Liên

 • C. Đào Duy Anh

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo