Tin Mới

Việt Nam có bao nhiêu huyện đảo?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Việt Nam có rất nhiều đảo và quần đảo. Song, không phải ai cũng có thể biết, nhớ rõ các huyện đảo của nước ta.
Việt Nam có bao nhiêu huyện đảo?

1. Việt Nam có bao nhiêu huyện đảo?

 • A. 10

 • B. 11

 • C. 12

 • D. 13

Huyện đảo nào lớn nhất nước ta?

2. Huyện đảo nào lớn nhất nước ta?

 • A. Vân Đồn

 • B. Bạch Long Vĩ

 • C. Côn Đảo

 • D. Phú Quốc

Huyện đảo nào nhỏ nhất nước ta?

3. Huyện đảo nào nhỏ nhất nước ta?

 • A. Cồn Cỏ

 • B. Hoàng Sa

 • C. Kiên Hải

 • D. Lý Sơn

Tỉnh nào ở nước ta có 2 huyện đảo?

4. Tỉnh nào ở nước ta có 2 huyện đảo?

 • A. Quảng Ninh và Kiên Giang

 • B. Nghệ An và Quảng Ninh

 • C. Hà Tĩnh và Nghệ An

 • D. Quảng Trị và Kiên Giang

Ngoài tỉnh Quảng Ninh và Kiên Giang, thành phố duy nhất nào ở nước ta cũng có 2 huyện đảo?

5. Ngoài tỉnh Quảng Ninh và Kiên Giang, thành phố duy nhất nào ở nước ta cũng có 2 huyện đảo?

 • A. Hải Phòng

 • B. Đà Nẵng

 • C. Cần Thơ

 • D. Quảng Ngãi

Kết quả: 0/5

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo