Tin Mới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46 nhằm giảm nhiều loại lệ phí hàng không. - Ảnh: Zing.vn

Giảm nhiều loại phí hàng không từ 27/5

(Ngày Nay) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46 nhằm giảm nhiều loại lệ phí hàng không, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19