Tạm dừng hoạt động nhiều chợ để phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghệ An
Tạm dừng hoạt động nhiều chợ để phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghệ An
(Ngày Nay) - Trước diễn biến rất phức tạp của dịch COVID-19, tính đến ngày 9/11 một số địa phương trong tỉnh Nghệ An đã quyết định tạm dừng hoạt động của các chợ trên địa bàn như chợ Quán (xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc), chợ Quán Hành (thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc); chợ Rộc (xã Trung Thành, huyện Yên Thành)…