Tin Mới

Bổ sung thêm một ngày nghỉ vào dịp Quốc khánh

Bổ sung thêm một ngày nghỉ vào dịp Quốc khánh

(Ngày Nay) - Thay vì lựa chọn ngày Gia đình Việt Nam (28/6) thành ngày nghỉ lễ như một số đề xuất, Thường vụ Quốc hội đã quyết định bổ sung thêm một ngày nghỉ vào dịp Quốc khánh (2/9)