Tin Mới

Vòng luẩn quẩn của những cô hầu gái

Vòng luẩn quẩn của những cô hầu gái

[Ngày Nay] - Thức dậy vài lần lúc nửa đêm để chăm sóc đứa con dưới 5 tuổi của cô chủ, Marokah quay cuồng với đủ việc: chuẩn bị sữa, nựng đứa bé, dỗ nó khi khóc, rồi phải thức dậy để chuẩn bị bữa sáng trước các buổi cầu nguyện...
Ai giúp người giúp việc?

Ai giúp người giúp việc?

[Ngày Nay] - Người giúp việc gia đình đang là một phần quan trọng của lực lượng lao động “phi chính thức” toàn cầu. Tuy vậy, họ lại thuộc nhóm lao động yếm thế, dễ chịu thiệt thòi về vật chất, tinh thần và cần được bảo vệ