Tin Mới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Việt Nam xem xét nối lại hoạt động đi lại với các nước

(Ngày Nay) - Ngày 18/06, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết khả năng Việt Nam nối lại đi lại với các nước trong bối cảnh Việt Nam đã bước đầu kiểm soát được dịch bệnh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho...