Tin Mới

Hy vọng mới đẩy lùi dịch bệnh Ebola

Hy vọng mới đẩy lùi dịch bệnh Ebola

[Ngày Nay] - Trong một cuộc thực niệm lâm sàng ở Congo, các bác sĩ và các nhà khoa học đã thử nghiệm 4 phương pháp điều trị Ebola. Dữ liệu sơ bộ hiện tại cho thấy, 2 trong số 4 phương pháp điều trị đã cho thấy hiệu quả tích...