Tin Mới

Hy vọng mới đẩy lùi dịch bệnh Ebola

Hy vọng mới đẩy lùi dịch bệnh Ebola

[Ngày Nay] - Trong một cuộc thực niệm lâm sàng ở Congo, các bác sĩ và các nhà khoa học đã thử nghiệm 4 phương pháp điều trị Ebola. Dữ liệu sơ bộ hiện tại cho thấy, 2 trong số 4 phương pháp điều trị đã cho thấy hiệu quả tích...
Nhà khoa học nào đã phát minh ra thuốc nổ?

Nhà khoa học nào đã phát minh ra thuốc nổ?

(Ngày Nay) - Không chỉ là nhà hóa học, nhà kỹ nghệ, nhà sản xuất vũ khí, mà ông còn là chủ nhân của hơn 350 bằng phát minh, trong đó có thuốc nổ. Vậy ông là ai