Tin Mới

Ai là chủ thực sự của nhà máy nước mặt sông Đuống?

Ai là chủ thực sự của nhà máy nước mặt sông Đuống?

(Ngày Nay) - Vốn chủ sở hữu của Công ty CP nước mặt sông Đuống tính tới cuối năm vừa qua đạt 999,6 tỷ đồng và cũng chính bằng vốn điều lệ của công ty. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 8/6/2016, Công ty TNHH MTV quản lý...