Tin Mới

Ada Lovelace - Kỹ sư lập trình đầu tiên của nhân loại

Ada Lovelace - Kỹ sư lập trình đầu tiên của nhân loại

[Ngày Nay] - Trong một ghi chép năm 1843, bà đã viết về một cỗ máy có thể được lập trình để làm theo chỉ dẫn. Nó không chỉ biết tính toán, mà còn biết cách sáng tạo, biết “dệt những phép toán đại số như thể chiếc khung cửi dệt...
Kenny Sang: Tôi là tài sản vô giá của nhân loại

Kenny Sang: Tôi là tài sản vô giá của nhân loại

Biết bao nhiêu người làm nghề lâu năm còn không được xuất hiện trên báo. Còn tôi như thế, chứng tỏ tôi có sức hút đặc biệt. Nếu tôi nói tôi là người ngoài hành tinh thì bạn có tin không? Tôi là tài sản vô giá của nhân loại mà!"...