Tin Mới

Thế giới hậu COVID-19: Cô lập dân tộc hay đoàn kết toàn cầu?

Thế giới hậu COVID-19: Cô lập dân tộc hay đoàn kết toàn cầu?

(Ngày Nay) - Bài viết của tác giả Yuval Noah Harari - nhà sử học, triết gia Israel - đăng trên Financial Times. Ông là tác giả của các cuốn sách bán chạy trên thế giới như Sapiens: Lược sử loài người (2014), Homo Deus: Lược sử tương lai (2016) và 21 bài học...
Điều nhân loại còn thiếu trong cuộc chiến chống Covid-19

Điều nhân loại còn thiếu trong cuộc chiến chống Covid-19

(Ngày Nay) - Nhiều người đổ lỗi cho sự lây lan của dịch Covid-19 là do toàn cầu hóa và nói rằng cách duy nhất để ngăn chặn những dịch bệnh tương tự đó là đảo ngược quá trình này (de-globalize), tiêu biểu là dựng lên bức tường biên giới, hạn...
Tác giả nghiên cứu Vanessa Hayes trò chuyện với ông ǀkun Ikunta từ một gia đình Ju/'hoansi'. Bà đã đến thăm ǀkun và đại gia đình của ông trong hơn một thập kỷ. Họ đã chia sẻ mẫu máu để hỗ trợ nghiên cứu.

Phát hiện cái nôi của nhân loại tại phía nam châu Phi

(Ngày Nay) - Châu Phi từ lâu đã được coi là cái nôi của loài người, nhưng theo một nghiên cứu mới, các nhà khoa học tìm kiếm một địa điểm cụ thể hơn ở phía bắc Botswana, nơi được coi là "quê hương" của loài người hiện đại.
Ada Lovelace - Kỹ sư lập trình đầu tiên của nhân loại

Ada Lovelace - Kỹ sư lập trình đầu tiên của nhân loại

[Ngày Nay] - Trong một ghi chép năm 1843, bà đã viết về một cỗ máy có thể được lập trình để làm theo chỉ dẫn. Nó không chỉ biết tính toán, mà còn biết cách sáng tạo, biết “dệt những phép toán đại số như thể chiếc khung cửi dệt...