Tin Mới

Ông Trump tuyên bố không để Mỹ trở thành ‘trại di cư’

Ông Trump tuyên bố không để Mỹ trở thành ‘trại di cư’

(Ngày Nay) - Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ hai (18/6) rằng ông sẽ không cho phép Mỹ trở thành một “trại di cư” khi chính quyền của ông đang phải đối mặt với những lời chỉ trích về việc tách trẻ em nhập cư khỏi cha mẹ...
Thay đổi mức phí cấp hộ chiếu mới từ 1/1/2017

Thay đổi mức phí cấp hộ chiếu mới từ 1/1/2017

(Ngày Nay) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thông tư này...