Tin Mới

Bà Hillary không phải là một tín đồ của công nghệ

Người nổi tiếng không thích công nghệ

(Ngày Nay) - Trái với sự năng động và đĩnh đạc trên chính trường chính trị, xã hội, những lãnh đạo này hoàn toàn “mù” công nghệ, thậm chí đến sử dụng máy tính bàn cũng khó khăn, thao tác mở đóng bản báo cáo trên máy tính cũng phải “cầu...