Tin Mới

Viện trưởng Viện Kiểm sát xin lỗi những người bị oan

Viện trưởng Viện Kiểm sát xin lỗi những người bị oan

“Thay mặt lãnh đạo ngành, chúng tôi xin lỗi những người bị oan và sẽ tiếp tục quyết liệt hơn nữa để hạn chế đến thấp nhất tình hình oan sai”, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) Nguyễn Hòa Bình bày tỏ