Tin Mới

Là mạng người, sao im ắng vậy?!

Là mạng người, sao im ắng vậy?!

(Ngày Nay) - Ông Nguyễn Văn Điều từng là Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Thái Bình, hiện ông Điều đang bị Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình tạm đình chỉ nhiệm vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng như chức vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ đến ngày 25...