Tin Mới

P2P Lending, lựa chọn mới cho start-up ‘khan vốn’

P2P Lending, lựa chọn mới cho start-up ‘khan vốn’

 Với hơn 40 công ty hoạt động trong thị trường P2P Lending, trong đó có sự tham gia của nhiều đơn vị uy tín trong ngành tài chính, start-up Việt đang đứng trước nhiều cánh cửa tiếp vốn tiềm năng, mở ra cơ hội phát triển và tăng trưởng