Tin Mới

Truy tố ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Truy tố ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

(Ngày Nay) - VKSND tối cao cáo buộc cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cùng các đồng phạm đã làm thất thoát tài sản của Nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng.