Tin Mới

Sáu luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019

Sáu luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019

Từ ngày 1/7/2019, sáu luật sẽ có hiệu lực thi hành, gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018; Luật Công an nhân dân năm 2018; Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018; Luật Đặc xá 2018; Luật Cạnh tranh 2018