Tin Mới

Làm nhân chứng, 2 thanh niên liên tiếp "ăn" đạn chì

Làm nhân chứng, 2 thanh niên liên tiếp "ăn" đạn chì

Khi 2 nhân chứng vừa tới thì các nhân viên bảo vệ chửi bới và hành hung. Trong lúc 2 bên cự cãi nhau có 1 nhân viên dùng súng bắn đạn hoa cải bắn liên tiếp vào người 2 anh khiến các nạn nhân bất tỉnh tại chỗ