Năm 2018: Hợp đồng lao động đủ 1 tháng trở lên bắt buộc phải đóng BHXH

PV 0
Chia sẻ

Ảnh minh họa

(Ngày Nay) - Theo đó, kể từ ngày 1/1/2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng cũng phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (hiện nay, đối tượng này không phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc).

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Khoản 1 Điều 121 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. 

Cũng từ 1/1/2018, Luật yêu cầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Cụ thể:

Đối tượng áp dụng: Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc,người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Hiệu lực thi hành: Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu