Tin Mới

Bộ TNMT công bố thanh tra tại dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Công bố kết luận thanh tra Flamingo Cát Bà Beach Resort

(Ngày Nay) - Kết luận thanh tra phát hiện, diện tích hơn 6.800 m2 được thuê trả tiền hàng năm, Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo đã được bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước...