Giới luật là điều cần thiết nhất cho người xuất gia vì “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp.
An cư Kiết hạ thực hành lời dạy của đức Phật
(Ngày Nay) - Mùa An cư Kiết hạ hằng năm của Phật giáo Bắc tông diễn ra sau Rằm tháng Tư một ngày và kết thúc trước Rằm tháng Bảy một ngày (15/4 đến 14/7 Âm lịch). Phật giáo Nam tông diễn ra chậm hơn, từ ngày mười sáu tháng Sáu đến mười sáu tháng Chín của năm Âm lịch (16/6 đến 16/9 Âm lịch).
Người biết làm phước thường là người có tâm hướng thiện.
Tội và phước với người Phật tử
(Ngày Nay) - Mọi sự an vui và đau khổ trên đời nầy đều do tội và phước mà sanh ra, vì thế muốn có được sự tu hành chân chính, trước hết chúng ta phải thấu hiểu thế nào là tội và thế nào là phước.
UNESCO: Chống phát ngôn thù địch thông qua giáo dục
UNESCO: Chống phát ngôn thù địch thông qua giáo dục
(Ngày Nay) - Sự xuất hiện của những phát ngôn thù ghét, ngôn từ kích động thù địch đang gia tăng trên toàn thế giới. Chúng có khả năng kích động bạo lực, phá hoại sự gắn kết và lòng khoan dung của xã hội, đồng thời gây tổn hại về tâm lý, tình cảm và thể chất dựa trên chủ nghĩa bài ngoại, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bài Do Thái, chống Hồi giáo và các hình thức phân biệt đối xử khác.