Đà Nẵng: Sáng tình yêu thương trong đại dịch Covid-19
Đà Nẵng: Sáng tình yêu thương trong đại dịch Covid-19
Những ngày qua, nhiều đơn vị, cá nhân đã kịp thời hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, các bệnh viện bị phong tỏa và người dân trong khu vực cách ly. Những món quà nồng ấm nghĩa tình tiếp thêm nghị lực cho nhân dân nơi đây vượt qua đại dịch.