Tin Mới

Phi Quốc Chân vượt qua hoàn cảnh để tự lập trong cuộc sống.

Những chàng trai Hemophilia mạnh mẽ

[Ngày Nay] - Rối loạn đông máu (Hemophilia) thường gắn với hình ảnh những bệnh nhân chậm chạp, bi quan, không thể tự đi lại được... Nhưng không phải là tất cả