Tin Mới

Đối tượng giả mạo phóng viên Tạp chí Ngày Nay

Cảnh báo đối tượng giả mạo phóng viên Tạp chí Ngày Nay

(Ngày Nay) - Theo phản ánh của nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội, có một đối tượng đàn ông khoảng gần 60 tuổi thường xuyên xưng là Phóng viên Tạp chí Ngày Nay đến liên hệ làm việc. Trong khi đó, lãnh đạo Tạp chí Ngày Nay...