Tin Mới

Ông Xem và bà P. bị kết luận có hành vi quan hệ bất chính.

Cảnh cáo Phó Bí thư Thành ủy Kon Tum có quan hệ bất chính

(Ngày Nay) - UBKT Tỉnh ủy Kon Tum đã kết luận ông Xem có khuyết điểm, vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều Đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh...