Tin Mới

Hành trình kêu oan của người mẹ có con nhận án tử

Hành trình kêu oan của người mẹ có con nhận án tử

Là người mẹ như bao người dân bình thường khác, tôi tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Những tội lỗi ấy, nếu đúng sự thật mà con tôi gây ra thì nó phải chịu hình phạt thích đáng. Nhưng tôi tin con mình bị oan", mẹ tử...