Tin Mới

RSS là gì?

RSS là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất từ Báo

Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm : Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.


Các kênh RSS của báo

RSS Home http://ngaynay.vn/rss/home.rss
RSS 24/7 http://ngaynay.vn/rss/247-80.rss
RSS Thế giới http://ngaynay.vn/rss/the-gioi-5.rss
RSS Văn hoá http://ngaynay.vn/rss/van-hoa-47.rss
RSS Giáo dục http://ngaynay.vn/rss/giao-duc-73.rss
RSS Khoa học http://ngaynay.vn/rss/khoa-hoc-81.rss
RSS Sức khỏe http://ngaynay.vn/rss/suc-khoe-29.rss
RSS Du lịch http://ngaynay.vn/rss/du-lich-30.rss
RSS Kinh tế http://ngaynay.vn/rss/kinh-te-2.rss
RSS Địa ốc http://ngaynay.vn/rss/dia-oc-16.rss
RSS Tầm nhìn Unesco http://ngaynay.vn/rss/tam-nhin-unesco-3.rss


Thêm một kênh RSS của báo vào các trang cá nhân: MyMSN, MyYahoo!

- Nhấn vào nút "+My MSN" hoặc "+My Yahoo!" cùng dòng với mục bạn muốn trong bảng danh mục kênh RSS của báo .

- Làm theo các chỉ dẫn để thêm mục RSS tương ứng của báo vào trang cá nhân của bạn.


Chương trình đọc RSS là gì?

Rss Reader là phần mềm có chức năng tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS. Một số phần mềm đọc RSS cho phép bạn lập lịch cập nhật tin tức. Với chương trình đọc RSS, bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt của hoặc mở ra nội dung của toàn bộ tin trong một cửa sổ trình duyệt mặc định.

Có rất nhiều phần mềm phục vụ khai thác tin qua định dạng RSS.


Sử dụng chương trình đọc RSS (RSS Reader)

- Chép (copy) đường dẫn (URL) tương ứng với kênh RSS mà bạn ưa thích.

- Dán (paste) URL vào chương trình đọc RSS.


Điều kiện sử dụng

Báo không chịu trách nhiệm về các nội dung của các trang khác ngoài Báo được dẫn trong trang này.

Khi sử dụng lại các tin lấy từ Báo , bạn phải ghi rõ nguồn tin là "Theo Báo ngaynay.vn" hoặc "Báo ngaynay.vn".