Tin Mới

RSS là gì?

RSS là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất từ tạp chí

Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm : Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.


Các kênh RSS của tạp chí

RSS Home https://ngaynay.vn/rss/home.rss
RSS 24/7 https://ngaynay.vn/rss/247-80.rss
RSS Thế giới https://ngaynay.vn/rss/the-gioi-5.rss
RSS Văn hoá https://ngaynay.vn/rss/van-hoa-47.rss
RSS Giáo dục https://ngaynay.vn/rss/giao-duc-73.rss
RSS Khoa học https://ngaynay.vn/rss/khoa-hoc-81.rss
RSS Sức khỏe https://ngaynay.vn/rss/suc-khoe-29.rss
RSS Du lịch https://ngaynay.vn/rss/du-lich-30.rss
RSS Kinh tế https://ngaynay.vn/rss/kinh-te-2.rss
RSS Địa ốc https://ngaynay.vn/rss/dia-oc-16.rss
RSS Tầm nhìn Unesco https://ngaynay.vn/rss/tam-nhin-unesco-3.rss

Chương trình đọc RSS là gì?

Rss Reader là phần mềm có chức năng tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS. Một số phần mềm đọc RSS cho phép bạn lập lịch cập nhật tin tức. Với chương trình đọc RSS, bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt của hoặc mở ra nội dung của toàn bộ tin trong một cửa sổ trình duyệt mặc định.

Có rất nhiều phần mềm phục vụ khai thác tin qua định dạng RSS.


Sử dụng chương trình đọc RSS (RSS Reader)

- Chép (copy) đường dẫn (URL) tương ứng với kênh RSS mà bạn ưa thích.

- Dán (paste) URL vào chương trình đọc RSS.


Điều kiện sử dụng

Tạp chí không chịu trách nhiệm về các nội dung của các trang khác ngoài tạp chí được dẫn trong trang này.

Khi sử dụng lại các tin lấy từ tạp chí , bạn phải ghi rõ nguồn tin là "Theo ngaynay.vn".